Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Overbergs Belang

De Vereniging Overbergs Belang is opgericht in 1946.Het doel van de Vereniging is de instandhouding van de identiteit van het dorp en het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rond Overberg.

Daarnaast wil de Vereniging Overbergs Belang activiteiten ondersteunen van dorpsgenoten die hetzelfde doel nastreven en samenwerken met andere verenigingen en organisaties die zich ook bezighouden met een leefbaar Overberg.

Overbergs Belang is eigenaar van dorpshuis “De Buurthucht”. Een functioneel gebouw dat ter ondersteuning van het doel van en voor de gemeenschap kan worden ingezet.Van peuterspeelzaal tot vergaderzaal, van feestavond tot toneeluitvoeringen. Ontdek en bespreek met ons de mogelijkheden.De vereniging streeft geen politiek doel na en heeft geen enkele binding met politieke partijen. Wel worden politieke partijen soms ingeschakeld om standpunten naar voren te brengen wanneer die naar het inzicht van de vereniging ten goede komen aan Overberg.

Contact

css.php