Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

De Wegwijzer

De Wegwijzer is een kleine, gezellige dorpsschool, waar iedereen elkaar kent. We zijn betrokken op elkaar en dragen zorg voor elkaar. Er zitten al jarenlang tussen de 80 en 100 leerlingen op school. De school bestaat uit vier combinatieklassen. Dit draagt ertoe bij dat leerlingen zelfstandig leren werken.

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep geplaatst zijn en allemaal een bepaalde basisstof moeten verwerken. Dit gebeurt in drie niveaus: de basisgroep, weergroep en meergroep. Deze begrippen worden later uitgelegd. Om dit te bereiken beschikt onze school over moderne methodes en hulpmiddelen.

Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Het gaat hierbij om fysieke, pedagogische en sociale veiligheid. De school moet een plek zijn waar de kinderen zich onvoorwaardelijk op hun gemak voelen en ongeacht hun (on-)mogelijkheden een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren. Dit alles vanuit de grondgedachte dat we ons veilig en geborgen weten in God.

Er is sprake van betrokkenheid op elkaars wel en wee. In vreugde en verdriet wordt meegeleefd en gedeeld. Zo zijn leerlingen op elkaar betrokken en zo zijn de leerkrachten op de leerlingen en elkaar betrokken.

Vertrouwen is het sleutelwoord. We hebben vertrouwen in elkaar en zijn ook te vertrouwen. Kinderen moeten ook de zekerheid hebben dat de leerkrachten volkomen te vertrouwen zijn zodat ze met eventuele zorgen en problemen bij de leerkracht terecht kunnen.

Natuurlijk zijn er tussen kinderen grote verschillen. Dat is bij leerkrachten niet anders. Uitgangspunt voor ons handelen is dat er voor die verschillen ruimte, aandacht en respect is.

Doorgaande lijn in het onderwijsconcept

Steeds meer wordt in het onderwijs de nadruk gelegd op het waarborgen van de doorgaande lijn. Daarom is het van groot belang dat er door de hele school heen een herkenbare, doorgaande lijn is. In de onderbouw werken we daarom ook met methodes en handreikingen die aansluiten op de methodes in de hogere groepen. De methode Schatkist is daar een goed voorbeeld van. Al vroeg krijgen leerlingen een systematisch aanbod van reken- en taalactiviteiten.

Om vroegtijdige uitval te voorkomen worden bij kinderen door de hele school, dus ook in de onderbouw bij de kleuters, toetsen afgenomen. Daardoor ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de kinderen. Bij geconstateerde “problemen” kan de leerkracht actie ondernemen door gericht extra hulp te verlenen. Om een situatie te creëren waarin die extra hulp verleend kan worden, hanteren we door de hele school heen het zelfstandig werken.

Downloads

Contact

Opening hours

 • maandag
  08:30 - 12:00 13:15 - 15:15
 • dinsdag
  08:30 - 12:00 13:15 - 15:15
 • woensdag
  08:30 - 12:15
 • donderdag
  08:30 - 12:00 13:15 - 15:15
 • vrijdag
  08:30 - 12:00 12:30 - 14:30
 • zaterdag
  Closed
 • zondag
  Closed

Gallery

css.php