Henk Meuleman, directeur van de Herberg te Oosterbeek mocht onlangs een cheque van 3.750 euro in ontvangst nemen uit handen van de bazarcommissie van de Efratha Kerk Overberg.

Elk jaar wordt een bazar en rommelmarkt georganiseerd in Overberg, waarbij een kwart van de opbrengst is bestemd voor een diakonaal doel. Dit jaar is dit Pastoraal Diaconaal Centrum ‘de Herberg’ te Oosterbeek. In de afgelopen jaren hebben een aantal Overbergers hier een tijdelijk verblijf gevonden en zijn gesterkt weer thuisgekomen.

Soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente, daarvoor staan de deuren van ‘de Herberg’ open. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers (200!), ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op Hem te (her)vinden.

De Herberg is qua inkomsten afhankelijk van giften. De donatie gaat gebruikt worden voor de vervanging van de huidige lift.

Kijk voor meer informatie over ‘de Herberg’ op: www.pdcdeherberg.nl