Wij vragen inwoners en ondernemers mee te denken over het toekomstige veiligheidsplan. Zo hopen wij, samen met partners, het veiligheidsbeleid nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van de inwoners. Inwoners kunnen (online) een enquête invullen. Volgende maand gaan wij samen met de politie de dorpen langs om in gesprek te gaan met inwoners over hun veiligheidsgevoel.

Veiligheidsenquête en bezoek weekmarkten

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van de Openbare Orde en Veiligheid, maar doet dit niet alleen. Wij werken hierbij samen met onder andere politie, brandweer, zorgpartners, woningbouwverenigingen, Veiligheidsregio Utrecht en de buurgemeenten. Inwoners en ondernemers kunnen ook meewerken aan een veilige leefomgeving, bijvoorbeeld door in en om eigen huis of bedrijf passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

Bekijk de video

Wat vindt u belangrijk als het om veiligheid gaat?

De gemeente stelt voor de periode 2019-2022 een nieuw Integraal veiligheidsplan (IVP) op. In dit veiligheidsplan staat wat de gemeente met de veiligheidspartners gaat doen om de gestelde ambities op het gebied van veiligheid en leefbaarheid te bereiken. Wij willen graag input van inwoners en ondernemers hiervoor: Dat kan door het invullen van een online enquête.

Vul hier de veiligheidsenquête in

Een papieren versie kunt u ophalen bij de receptie van het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. U kunt ook bellen: (0343) 56 56 00. De ingevulde enquêtes kunt u tot en met dinsdag 22 mei inleveren.

Met de BuurTent op weekmarkten

De burgemeester en wethouders bezoeken in de week van 14 t/m 18 mei alle weekmarkten in de verschillende dorpen. Inwoners met veiligheidsvragen kunnen dan bij onze BuurTent in gesprek over het onderwerp Veiligheid. Hierbij zijn ook de wijkagent en de Buitengewoon opsporingsambtrenaren (BOA’s) aanwezig.

Burgemeester Frits Naafs: ,,De Utrechtse Heuvelrug is een prachtige en relatief veilige gemeente om in te wonen. Dat willen we natuurlijk zo houden. Ik hoop van harte dat veel inwoners met ons in gesprek gaan over dit onderwerp of de enquête invullen. Veiligheid gaat ons immers allemaal aan.”

Wanneer? Waar zijn we?
Dinsdag 15 mei Ochtend weekmarkt Maarn, Raadhuislaan

Aanwezig wethouder Gerrit Boonzaaijer

Woensdag 16 mei Middag weekmarkt Driebergen, Traaij

Aanwezig burgmeester Frits Naafs

Donderdag 17 mei Ochtend weekmarkt Doorn, Kampweg

Aanwezig wethouder Hans Nijhof

Middag weekmarkt Amerongen, Koenestraat

Aanwezig wethouder Henk Veldhuizen

Vrijdag 18 mei Ochtend weekmarkt Leersum, Kerkplein

Aanwezig wethouder Hans Nijhof

Middag weekmarkt Overberg, Buurthucht

Aanwezig wethouder Henk Veldhuizen

De uitkomsten van de enquête en de wijkbezoeken worden verwerkt in een gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 dat de gemeenteraad naar verwachting in december 2018 vaststelt.