De gemeente organiseerde in de afgelopen jaren informatiebijeenkomsten over de herinrichting van de Koenestraat. Samen met bewoners en bedrijven in en rondom de Koenestraat is een ontwerp opgesteld voor de herinrichting. Zo komen er verkeersplateaus op de kruispunten in de Koenestraat om verkeer af te remmen. Verder komen er voorzieningen om regenwater beter af te voeren en wordt de riolering op bepaalde punten aangepakt c.q. vernieuwd.

De werkzaamheden starten medio maart. Tijdens een bijeenkomst willen wij bewoners in Amerongen en Overberg informeren over de werkzaamheden. Wij nodigen u van harte uit voor deze inloopbijeenkomst op maandag 4 maart tussen 16.00-19.00 uur in “de Proloog”. Het adres is Allemanswaard 27 in Amerongen. U hoort en ziet dan de planning en wat de werkzaamheden zijn. U kunt natuurlijk ook vragen stellen aan het projectteam.

De werkzaamheden starten naar verwachting een week na deze informatiebijeenkomst. Er wordt gestart met de herinrichting van het kruispunt Koenestraat/Holleweg/Jan van Zutphenweg. Tijdens de werkzaamheden aan dit kruispunt is de Koenestraat/Bergweg van en naar Overberg helemaal afgesloten voor een periode van zes weken. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. Daarna volgen de werkzaamheden aan de andere kruispunten op de Koenestraat. Het verkeer ondervindt hier minder last van. De Koenestraat is dan wel bereikbaar via andere straten. Tijdens deze werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid.

 

 

 

 

 

 

Alle informatie over de werkzaamheden, planning en wat dit voor u betekent lichten we toe tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 4 maart. We hopen u te ontmoeten in “de Proloog”!

 

Kijk voor meer informatie op: www.heuvelrug.nl/koenestraatamerongen.